Obowiązek informacyjny dla świadczeniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Płocka 20 A, 06-450 Glinojeck.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
06-450 Glinojeck lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z zasobów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Głównego Urzędu Statystycznego, a także do innych bibliotek oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od czasu zaprzestania korzystania z zasobów biblioteki.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z zasobów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 kwiecień 2021 06:35 Urszula Wróblewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 kwiecień 2021 08:28 Super User